Nastavlja se proširenje vodovoda i kanalizacije u produžetku pristupne prometnice – kompleks Cerine u Koprivnici

Sredinom mjeseca lipnja započeli su radovi na proširenju vodovoda i kanalizacije u produžetku pristupne prometnice – kompleks Cerine u Koprivnici, a predviđeni rok dovršetka je 10. srpanj 2021. godine.

Projektom će se izgraditi vodovodna mreža za opskrbljivanje pitkom vodom duljine 150 m, dok će se produženjem kanalizacijske mreže duljine 150 m riješiti odvodnja sanitarnih otpadnih voda.

Sredstva za izradu projekta, nadzor i izgradnju osigurana su od strane Koprivničkih voda.

Usluga stručnog nadzora nad radovima ugovorena je s tvrtkom Komunalac d.o.o., dok je kroz postupak javne nabave Koming d.o.o. odabran za izvođača radova s ugovorenom vrijednošću radova od 416.737,50 kn bez PDV-a.