Dogovoren nastavak izrade dokumentacije za izgradnju odvodnje na području Općine Legrad

U Koprivničkim vodama 26. svibnja 2021. godine održan je sastanak za investiciju izgradnje sustava javne odvodnje na području Općine Legrad.

Sastanku su prisustvovali načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić, predstavnik Hrvatskih voda Leonard Sekovanić te direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras sa zamjenicom direktora Sandrom Sinjeri.

Na sastanku je dogovoren model za nastavak pripreme projekta i izrade studije izvedivosti na projektu izgradnje sustava javne odvodnje na području Općine Legrad.