Javni poziv za zakup košnje trave i otpreme trave na području vodocrpilišta Ivanščak u Koprivnici

Javni poziv za zakup košnje trave i otpreme trave na području vodocrpilišta Ivanščak u Koprivnici

Prilog 1. – Obrazac ponude