Potpisan ugovor za dogradnju pogonske zgrade UPOV-a radi proširenja laboratorija za pitku i otpadnu vodu

U prostorijama Koprivničkih voda 21. travnja 2021. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova tvrtkom Komfort d.o.o. o dogradnji pogonske zgrade UPOV-a radi proširenja laboratorija za pitku i otpadnu vodu u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, sufinanciranog sredstvima Europske unije sa 69,2 %.

Ugovor su potpisali direktor tvrtke Komfort d.o.o. Đuro Kucelj i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.174.449,15 kn bez PDV-a.

Ugovorom je predviđena dogradnja etaže kata na postojećoj upravnoj zgradi Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu. Time će se osigurati potrebni prostori za smještaj trenutno dislociranog laboratorija za pitku vodu i objediniti na jednoj lokaciji uzorkovanje i laboratorijska analiza pitke vode prema zadanom programu na principima HACCP-a te analiza otpadne i pročišćene otpadne vode.