Potpisan ugovor za elektrotehničke radove i radove na NUS-u na području Grada Koprivnice

U prostorijama Koprivničkih voda 1. travnja 2021. godine potpisan je ugovor s Duplico d.o.o. o obavljanju elektrotehničkih radova i radova na nadzorno upravljačkom sustavu u sklopu projekta  „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Koprivnica – Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe, izgradnji i rekonstrukciji NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Koprivnice te dogradnji pogonske zgrade UPOV-a“, sufinanciranog od Europske unije.

Ugovor su potpisali direktor Duplico Željko Rendulić i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras. Vrijednost Ugovora iznosi 7.870.000,00 kn bez PDV-a.

U sklopu potpisanog ugovora izvodit će se radovi na izgradnji i rekonstrukciji nadzorno upravljačkog sustava  Koprivničkih voda te izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje na novim crpnim stanicama i mjernim mjestima na području Grada Koprivnice.

Radovi se odnose na elektro grupu radova koja će obuhvaćati radove na novim retencijskim bazenima na lokaciji Pavelinske ulice, Herešinske ulice, Križevačke ulice, Ulice Čarda i retencijski bazen uz trgovački centar Kaufland.

Osim navedenih lokacija radovi će obuhvatiti i dogradnju postojeće opreme NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje u upravljačkom centru te izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i crpilišta Lipovec.

Ovim radovima planira se unaprijediti već postojeći sustav upravljanja i daljinskog nadzora vodnokomunalnog sustava isporučitelja vodnih usluga Koprivničke vode d.o.o.