Koprivničke vode obilježile Svjetski dan voda s vrtićarima i gimnazijalcima

Dana 22. ožujka uobičajeno se širom svijeta organiziraju brojna događanja i stručni skupovi, no prošle i ove godine Svjetski dan voda se obilježava u uvjetima pandemije COVID-19.

Obilježavanje dana voda usmjereno je na važnost vode i podizanje svijesti o 2,2 milijarde ljudi koji nemaju pristup sigurnoj vodi. Riječ je o poduzimanju akcija za rješavanje globalne krize s vodom, a glavni fokus Svjetskog dana voda je podrška postizanju cilja održivog razvoja 6: voda i kanalizacija za sve do 2030. godine.

Glavna skupština Ujedinjenih naroda rezolucijom iz 1993. godine proglasila je 22. ožujka Svjetskim danom voda. Svake godine Svjetski dan voda naglašava po jedan specifični aspekt vode pa se ovogodišnji obilježava pod motom „Vrednovanje vode“.

Koprivničke vode u 2021. godinu ulaze s velikim projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ procijenjene vrijednosti 410 milijuna kuna, za koji je ugovoreno sufinanciranje EU od 69,2% odnosno 283,8 milijuna kuna, 92,5 milijuna kuna financirat će Ministarstvo i Hrvatske vode, a 33,7 milijuna kuna otpada na sufinanciranje Koprivničkih voda odnosno lokalnu komponentu koju će financirati Grad Koprivnica s  općinama Drnje, Đelekovec, Hlebine, Peteranec, Rasinja i Koprivnički Bregi.

Ciljevi projekta su dosta realno definirani u pogledu obuhvata širenja mreže i povećanja postotka priključenosti na sustav odvodnje sa 65% na 79% na području aglomeracije i na sustav vodoopskrbe sa 76% na 85%.

Projektom se planira izgradnja novih 2.400 kanalizacijskih priključaka za cca. 7,0 tisuća stanovnika i novih 1.425 vodovodnih priključaka za cca. 5 tisuća stanovnika čime bi se trebalo ostvariti zacrtane ciljeve projekta u pogledu postotka priključenosti.

Radovi koje obuhvaća projekt su izgradnja 86,2 km nove kanalizacijske mreže, s 27 prepumpnih stanica i 4 retencijska bazena, rekonstrukcija 13 km kanalizacije u Gradu Koprivnici, dogradnja 12,5 km vodovodne mreže i rekonstrukcija 19,5 km magistralnih cjevovoda u Gradu Koprivnici.

Koprivničke vode, obilježile su Svjetski dan voda posjetom Dječjeg vrtića „Tratinčica“ na vodocrpilište Ivanščak gdje im je djelatnik Koprivničkih voda Igor Horvat održao kratku edukaciju o važnosti vode,  kružnom toku vode u prirodi, crpljenju vode iz bunara na vodocrpilištu Ivanščak za konzumaciji i očuvanju pitke vode.

 

Također su radili i pokuse s vodom, pa su tako osim osnovne provjere ima li voda boju, miris i okus, provjeravali i što tone, a što pluta na vodi.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu posjetili su učenici gimnazije Fran Galović, gdje im je djelatnica Koprivničkih voda Nikolina Vargović objasnila cijeli ciklus pročišćavanja otpadnih voda, biološku obradu otpadnih voda u SBR bazenima i obradu mulja.

Voda je nasljeđe koju treba čuvati, zaštiti i prema kojoj se treba ponašati odgovorno.