Potpisan ugovor za elektrotehničke radove i radove na NUS-u

U prostorijama Koprivničkih voda 24. ožujka 2021. godine potpisan je ugovor s izvođačem radova tvrtkom Duplico d.o.o. o obavljanju elektrotehničkih radova i radova na nadzorno upravljačkom sustavu u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – Radovi na proširenju sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica“, sufinanciranog od Europske unije.

Ugovor su potpisali direktor tvrtke Duplico d.o.o. Ivan Rendulić i direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras. Vrijednost Ugovora iznosi 2.770.000,00 kn bez PDV-a.

Ugovorenim radovima obuhvaćeno je elektrotehničko opremanje 27 crpnih stanica koje će se izgraditi na novom sustavu javne odvodnje u naseljima Drnje, Botovo, Torčec, Đelekovec, Sigetec, Hlebine, S. Podravska i Rasinja. Izvest će se elektro-radovi ugradnje razvodnih ormara crpnih stanica, ugradnja upravljačke i mjerne opreme, izrada instalacije za nadzorno upravljački sustav uključujući i pripadnu komunikacijsku vezu, te povezivanje crpnih stanica s dispečerskim centrom Koprivničkih voda.

Namjena crpnih stanica je sakupljanje sanitarnih otpadnih voda koje se ne mogu gravitacijski odvoditi do gravitacijskih kolektora sustava sanitarne kanalizacije i bitan su funkcionalni element novog sustava odvodnje aglomeracije Koprivnica.