Potpisan ugovor za radove izgradnje i dogradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Koprivnice na projektu Aglomeracija Koprivnica

U Gradskoj vijećnici grada Koprivnice u srijedu 17. ožujka potpisan je Ugovor za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe, izgradnji i rekonstrukciji NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području grada Koprivnice te dogradnji pogonske zgrade UPOV-a, Grupa 1 – građevinski radovi izgradnje i dogradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe u sklopu projekta sufinanciranog od strane EU „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“.

Potpisivanju su prisustvovali gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić te zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić. Ugovor su potpisali Predsjednik uprave Radnik d.d. Mirko Habijanec te direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras. Vrijednost Ugovora iznosi 212.155.221,89 kuna bez PDV-a.

Ovim Ugovorom predviđena je rekonstrukcija 13 km sustava odvodnje i izgradnja 11 km nove mreže odvodnje na području Draganovca, Starigrada, Kunovec Brega, Herešina, Jagnjedovca, Močila i Bakovčica. Izgradit će se 4 retencijske građevine i jedna rasteretna crpna stanica te zamjena i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u duljini od 19,5 km. Također je obuhvaćena dogradnja postojećeg vodoopskrbnog sustava u duljini od 12,5 km.

Vrijednost cijelog projekta Aglomeracije Koprivnica prema Studiji izvedivosti iznosi više od 410 milijuna kuna bez PDV-a, a provodi se na području grada Koprivnice i općina Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine. Bespovratna sredstva iznose 69,2 posto od prihvatljivih troškova, odnosno 283.816.878,32 kuna. Preostali dio, 126.256.436,41 kuna sufinanciraju Hrvatske vode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, općine, Grad Koprivnica i Koprivničke vode. Predviđeni završetak projekta očekuje se do kraja 2023. godine.