Započela izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Radnička i dijelu Ulice Gorička u Koprivnici vrijedna milijun kuna

Sredinom siječnja započeli su radovi na izgradnji sustava vodovodne i kanalizacijske mreže zajedno s priključcima u poduzetničkoj zoni Radnička i dijelu Ulice Gorička u Koprivnici.

 

Planiranom investicijom nastavlja se ulaganje u opremanje poduzetničkih zona potrebnom infrastrukturom na području grada Koprivnice. Radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže izvodit će se u sklopu planirane izgradnje prometnice unutar poduzetničko-obrtničke zone Radnička, investicije koju provodi Grad Koprivnica.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja 3 trase sustava javne odvodnje, profila DN 300, 400 i 800 ukupne duljine 320 metara u Radničkoj zoni i profila DN 300 dužine 200 metara u Goričkoj ulici.

Glavnim projektom predviđena je izgradnja 3 trase sustava javne vodoopskrbe, profila PEHD 160, ukupne dužine 210 metara u zelenom koridoru buduće prometnice i profila PEHD 110 i dužine 205 metara u produžetka Goričke ulice.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je 998.610,57 bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljat će Komunalac d.o.o..

Očekivani rok završetka radova je ožujak 2021. godine.