Koprivničke vode uspješno završile projekt proširenja vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Draganovec uz povlačenje 1.542.100,00 kn bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine

18. srpnja 2019. godine Predsjednik uprave Koprivničkih voda d.o.o. Zdravko Petras u prostorijama Ministarstva poljoprivrede potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 1.542.100,00 kn (bez PDV-a) za projekt Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu prigradskog naselja Draganovec.

Projekt je planiran s ciljem unapređenja vodnokomunalne infrastrukture na području naselja Draganovec, radi poboljšanja ekološkog stanja i doprinosa zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Trase obuhvata projekta obuhvaćaju ulice Sveti Vid, Bukovačku i Mirni dol, s tri trase vodovoda profila DN 110 mm ukupne duljine 673 m i pet trasa fekalne kanalizacije profila DN 300 mm ukupne duljine 1.008 m.

Radovi vrijedni 1.720.000,00 kn (bez PDV-a) nakon provedenog postupka javne nabave započeli su u ožujku 2020. godine i završeni su u kolovozu, unutar predviđenog roka. Kako bi se omogućilo što prije priključenje građana na izgrađeni sustav, u listopadu je uspješno obavljen tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola za predmetni projekt.

Za izgradnju mreže sustava vodoopskrbe i sustava javne odvodnje zajedno s priključcima, Koprivničke vode osigurale su i financijska sredstva iz naknade za razvoj, koja su pokrila razliku u odnosu na dodijeljena sredstva Ministarstva poljoprivrede, zbog povećanja cijena radova u odnosu na planirane cijene prije postupka javne nabave.

Tijekom i nakon izgradnje trajao je proces administrativne kontrole zahtjeva za potporu od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te je utvrđeno da Koprivničke vode u potpunosti udovoljavaju uvjetima propisanim natječajem i donesena je od strane Agencije Odluka o dodijeli bespovratnih sredstava u punom iznosu sukladno potpisanom ugovoru. Time su Koprivničke vode uspješno završile projekt „Proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu prigradskog naselja Draganovec“ i povukle sva ugovorena bespovratna sredstva za predmetnu investiciju.