Započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u Kolodvorskoj, Viničkoj i Podravskoj ulici vrijednosti 1,2 milijuna kuna

19.10.2020. godine započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe zajedno s priključcima u Kolodvorskoj ulici, Viničkoj ulici i Podravskoj ulici u Koprivnici.

Planiranom investicijom nastavlja se rekonstrukcija postojećeg distributivnog cjevovoda i priključaka u Kolodvorskoj ulici, koja je 2016. godine rekonstruirana do zgrade željezničkog kolodvora u sklopu novog prometnog rješenja predmetne ulice.

Nastavak na rekonstrukciji postojeće vodoopskrbne mreže i priključaka obuhvatit će Kolodvorsku ulicu, dio Viničke ulice do križanja s Križevačkom ulicom, te dio Podravske ulice.

Planiranom investicijom izgradit će se 3 trase cjevovoda sustava javne vodoopskrbe profila 160 mm, ukupne duljine 1.011 metara.

Investitor izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je oko 1,2 milijuna kuna bez PDV-a.

Očekivani rok završetka svih radova je veljača 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova postavljena je privremena regulacija prometa u Kolodvorskoj ulici cestovnim semaforima, pa se mole građani za razumijevanje zbog povremenih zastoja u prometu.