Započeli radovi na izgradnji kanalizacije u Marijanskoj ulici, Močilskom odvojku I i odvojku Ulice Vinica

U kolovozu su započeli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje zajedno s izvodima priključaka u Marijanskoj ulici, Močilskom odvojku I i odvojku Ulice Vinica u Koprivnici.

Predmetno područje „Vinica“ gdje je predviđena dogradnja postojećeg sustava javne odvodnje nalazi se na zapadnom rubnom području građevinskog područja sukladno PPU-a Grada Koprivnice. Koncepcija odvodnje uvjetovana je postojećom koncepcijom odvodnje otpadnih voda grada Koprivnice, postojećim kolektorskim sustavom, lokalnim prilikama te postojećim i planiranim podzemnim instalacijama na obuhvatnom području, stoga je Glavnim projektom predviđena izgradnja 5 kanala sustava javne odvodnje profila DN 300 ukupne duljine 993 metara.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovornih građevinskih radova je 1.244.232,12 kn bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavljat će GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica, a očekivani rok završetka svih radova je kraj siječnja 2021. godine.