Poziv na dostavu ponude – Sredstvo za obradu voda, sredstvo za koagulaciju/flokulaciju fosfora u otpadnoj vodi

Poziv na dostavu ponude

Upute ponuditeljima za izradu ponude

Rok za dostavu ponuda je do 11.08.2020. godine do 12 sati.