Poziv za dostavu ponude – Servis centrifuge na 4730 radnih sati

Poziv za dostavu ponude

Rok za dostavu ponuda je do 12.06.2020. godine do 12:30 sati.