Nastavljeni radovi na „Izgradnji sustava odvodnje u naselju Jeduševac“ vrijednosti 3,7 milijuna kuna

Ovih dana nastavilo se s radovima na Izgradnji sustava odvodnje u naselju Jeduševac u općini Koprivnički Bregi koji su započeli u studenom 2019. godine, ugovorene vrijednosti 3,68 milijuna kuna (bez PDV-a).

Radovi su privremeno bili prekinuti tijekom ožujka i travnja zbog trenutne situacije vezane uz epidemiju COVID-19 i zbog zastoja u dobavi cijevnog materijala i montažnih kanalizacijskih okana za predmetnu kanalizacijsku mrežu.

Financijska konstrukcija predmetne investicije u potpunosti je zatvorena uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju 80% investicije, a Općina Koprivnički Bregi financira 20% vrijednosti investicije.

Planirano je da se izvede 2.700 m kanalizacijskih cjevovoda, od čega 940 m gravitacijskih cjevovoda profila 300 mm i 1760 m tlačnih cjevovoda profila 110 mm, te da se izvedu 2 precrpne stanice, svaka kapaciteta 6 l/s.

Radovi se očekuje da će biti završeni do kolovoza ove godine.

U Općini Koprivnički Bregi već je izgrađeno 24,6 km kanalizacijske mreže u naseljima Koprivnički Bregi i Glogovac i izgradnjom sustava odvodnje naselja Jeduševac bit će u potpunosti izgrađena kanalizacijska mreža ukupne duljine 27,3 km i to će biti prva općina s u potpunosti izgrađenom vodovodnom i kanalizacijskom mrežom na uslužnom području Koprivničkih voda.