Svjetski dan voda 2020. godine – „Voda i klimatske promjene“

Svjetski dan voda koji se obilježava 22. ožujka, a na koji ga Ujedinjeni narodi pozivaju svake godine ima ovogodišnje geslo „Voda i klimatske promjene“. Ovim geslom Ujedinjeni narodi žele prikazati koliko su usko povezana pitanja vode, prirode i klimatskih promjena.

Glavni fokus Svjetskog dana voda je podrška postizanju cilja održivog razvoja 6: voda i kanalizacija za sve do 2030. godine.

Svjetski dani vode trebali bi se upotrijebiti za skretanje pažnje šire javnosti na ove globalne ciljeve i njihov lokalni značaj, kao i na izazove provedbe tih ciljeva. Trebalo bi ljude motivirati da rade na ovoj provedbi. Od svih se zemalja traži da posvete Svjetski dan voda provedbi preporuke UN-a i poduzmu odgovarajuće, konkretne akcije na nacionalnoj razini.

Voda, „plavo zlato“, je jedan od temeljnih elemenata klime i sastavnica okoliša na koju klimatske promjene imaju izravne i velike posljedice. Zbog porasta svjetskog stanovništva i ultimata ekonomskog rasta i potrošnje, svjetske potrebe za vodom rastu stopom od 1 % godišnje (UN Water report 2018). Ta dva čimbenika, klimatske promjene i rast potreba za vodom, u jednoj formuli daju rezultat koji nije jednostavna suma već se multiplicira u nepoznatu sutrašnjicu koja će okolišno i društveno promijeniti lice Zemlje kakvu znamo već stoljećima.

Dostupnost vode na mnogim je mjestima postala manje predvidljiva, a povećana učestalost poplava prijeti uništenjem vodenih točaka, sanitarnih objekata i zagađivanjem izvora vode.

Klimatske promjene ugrožavaju našu sposobnost osiguranja globalne sigurnosti hrane, iskorjenjivanja siromaštva i postizanja održivog razvoja.

Children carrying a water container in Jowhar, Somalia (2013). UN/Tobin Jones.

U nekim regijama suša pogoršava nedostatak vode i tako negativno utječe na zdravlje i produktivnost ljudi. Osiguravanje da svi imaju pristup održivim vodama i sanitarnim uslugama je kritična strategija ublažavanja klimatskih promjena za naredne godine.

Na uslužnom području Koprivničkih voda, kao i na cijelom području dravskog aluvija Podravine, izvorišta su s podzemnim vodozahvatima. Po kriteriju količine zaliha i kvalitete podzemne vode naše je područje proglašeno dijelom mreže strateških rezervi podzemne vode za Republiku Hrvatsku. Klimatske promjene utječu na cijelu biosferu pa tako neminovno i na (naše) podzemne vode. I fizikalne i biološke promjene su dokazane u površinskim slatkim vodama i oceanima ali još nisu tako izražene u podzemnim vodama zbog njihove veće ili manje izoliranost od površine i porasta globalne temperature kao glavnog pogonskog goriva klimatskih promjena.

Potrudimo se da tako ostane što dulje i za naše potomke neka vrijede stihovi D. Ivančana (1931. – 1982.) „Pokraj vode Drave, ravna Podravina, zemlja vodom plavna, nama domovina“.

Dosadašnje teme Svjetskog dana voda:

2019. – Voda za sve

2018. – Priroda za vodu

2017. – Otpadne vode

2016. – Voda i radna mjesta

2015. – Voda i održiv razvoj

2014. – Voda i energija

2013. – Međunarodna godina suradnje na području voda

2012. – Voda i sigurnost hrane

2011. – Voda za gradove – odgovor na urbani izazov

2010. – Čista voda za zdravi svijet

2009. – Prekogranične vode

2008. – Odvodnja otpadnih voda

2007. – Kako se nositi s nestašicom vode

2006. – Voda i kultura

2005. – Voda za život

2004. – Voda i katastrofe

2003. – Voda za budućnost

2002. – Voda za razvoj

2001. – Voda i razvoj

2000. – Voda za 21. stoljeće

1999. – Svi žive nizvodno

1998. – Podzemne vode – nevidljivi resurs

1997. – Svjetske vode – ima li ih dovoljno?

1996. – Voda za žedne gradove

1995. – Žene i vode

1994. – Briga za vodne resurse tiče se svakoga