Započeli radovi na proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu naselja Draganovec vrijednosti 2,1 milijuna kuna

Početkom ožujka započeli su radovi na Proširenju vodovodne i kanalizacijske mreže u dijelu Ulice Sveti Vid, Bukovačkoj ulici i Ulica Mirni dol u naselju Draganovec. Započetim radovima Koprivničke vode nastavljaju ulaganje u izgradnju vodnokomunalne infrastrukture na području prigradskog naselja Draganovec. Trošak izrade projektne dokumentacije iznosio je 22.100,00 kn, trošak stručnog nadzora na izgradnji je 17.500,00 kn, a  ugovorena vrijednost radova je 2.042.174,31 kn (sve bez PDV-a).

Za navedenu investiciju Koprivničke vode su 18. srpnja 2019. godine potpisale ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 1.542.100,00 kn (bez PDV-a), u sklopu natječaja za provedbu podmjere 7.2. ”Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.1.” Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Projekt je planiran s ciljem unapređenja vodnokomunalne infrastrukture na području naselja Draganovec radi poboljšanja ekološkog stanja i doprinosa korištenju zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju.

Trase obuhvata projekta obuhvaćaju Ulicu Sveti Vid, Bukovačku ulicu i Ulicu Mirni dol, a planirana je izgradnja tri trasa vodovoda profila DN 110 mm ukupne duljine 680 m i pet trasa fekalne kanalizacije profila DN 300 mm, ukupne duljine 1.010 m.

Rok završetka radova planiran je za kraj lipnja ove godine.