Potpisan protokol suradnje između Koprivničkih voda i Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica

17. prosinca 2019. godine u prostorijama Koprivničkih voda potpisan je protokol suradnje između predsjednika Uprave Zdravka Petrasa i zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica Marijana Kicivoja.

Protokol suradnje u incidentnim situacijama na izvorištima Ivanščak i Lipovec potpisan je s ciljem povećanja preventivne i interventne sigurnosti vodoopskrbe te zaštite ljudi i objekata.

Predviđeni događaji koji bi zahtijevali vatrogasnu intervenciju su incidentne situacije s plinovitim klorom, koji se koristi za obaveznu preventivnu dezinfekciju vode, te požari lakozapaljivih tekućina, dizelskog goriva pričuvnih agregata i trafo ulja u trafostanicama.

Utvrđivanjem detalja hijerarhije komunikacije i postupaka sudionika predviđeno vrijeme intervencije je na ovaj način svedeno na najmanju mjeru, što je i ključno takvom situacijom.

Potpisivanje protokola potvrda je dobre suradnje između Koprivničkih voda i Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica.