Potpisani ugovori za zatvaranje financijske konstrukcije za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ vrijednosti 410 milijuna kuna

16. prosinca 2019. godine u prostorijama Koprivničko-križevačke županije u prisutnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, župana Koprivničko-križevačke Županije Darka Korena, gradonačelnika Grada Koprivnice Mišela Jakšića, saborskog zastupnika Branka Hrga, i ostalih uzvanika potpisani su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ od strane Koprivničkih voda kao korisnika projekta s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama u iznosu od 410 milijuna kuna (bez PDV-a). Na svečanosti potpisivanja ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i predsjednik Uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras.

Nakon potpisivanja medijima su se kratko obratili ministar Tomislav Čorić i direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković koji su ukratko izvijestili medije o dosad ugovorenim projektima aglomeracija na području Republike Hrvatske, ukupne ugovorene vrijednosti od 22 milijarde kuna, koji se trebaju realizirati do kraja 2023. godine.

Predsjednik Uprave Zdravko Petras u svojem obraćanju medijima istaknuo je:

“16.12.2019. godina zasigurno je najznačajniji dan u povijesti Koprivničkih voda, ali i najznačajniji dan u povijesti obavljanja vodno-komunalnih djelatnosti u Županiji Koprivničko-križevačkoj odnosno u ovom dijelu Republike Hrvatske.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama zatvorena je financijska konstrukcija za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ procijenjene vrijednosti 410 milijuna kuna, za koji je ugovoreno sufinanciranje EU od 69,2% odnosno 283,8 milijuna kuna, 92,5 milijuna kuna financirat će Ministarstvo i Hrvatske vode, a 33,7 milijuna kuna otpada na sufinanciranje Koprivničkih voda odnosno lokalnu komponentu koju će financirati Grad Koprivnica i 6 općina partnera u projektu.

Obuhvat projekta je Grad Koprivnica, te općine Drnje, Đelekovec, Hlebine, Peteranec, Rasinja i Koprivnički Bregi.

Ciljevi projekta su dosta realno definirani u pogledu obuhvata širenja mreže i povećanja postotka priključenosti na sustav odvodnje sa 65% na 79% na području aglomeracije i na sustav vodoopskrbe sa 76% na 85%.

Projektom se planira izgradnja novih 2.400 kanalizacijskih priključaka za cca. 7,0 tisuća stanovnika i novih 1.425 vodovodnih priključaka za cca. 5 tisuća stanovnika čime bi se trebalo ostvariti zacrtane ciljeve projekta u pogledu postotka priključenosti.

Radovi koje obuhvaća projekt su izgradnja 86,2 km nove kanalizacijske mreže, s 27 prepumpnih stanica i 4 retencijska bazena, rekonstrukcija 13 km kanalizacije u Gradu Koprivnici, dogradnja 12,5 km vodovodne mreže i rekonstrukcija 18 km magistralnih cjevovoda u Gradu Koprivnici.

Zahvala svima koji su 6 godina radili na pripremi projekta, timu stručnih inženjera, pravnika, ekonomista Koprivničkih voda i Komunalca, konzultantima i projektantima, te stručnim službama Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike i zamjeniku direktora Hrvatskih voda Davoru Vukmiriću na velikoj pripomoći u posljednjih godinu dana na usklađenju studije izvedivosti i cjelokupne dokumentacije aplikacijskog paketa direktivama EU, smjernicama SAFU-a i kriterijima Jaspersa“.