U tijeku su radovi vrijednosti 1.669.355,99 kn na izgradnji vodoopskrbne mreže i crpne stanice u naselju Lukovec

Potkraj rujna započeli su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže u naselju Lukovec, duljine 2,9 kilometra, profila Ø 110 mm i izgradnji crpne stanice Lukovec.

Ugovorena  vrijednost  radova  je  1.669.355,99  kn  bez  PDV-a.

Zahvaljujući jako dobroj suradnji Koprivničkih voda s Hrvatskim vodama, odnosno zahvaljujući velikom angažmanu zamjenika direktora Hrvatskih voda g. Davora Vukmirića, te podršci svim vodnokomunalnim investicijama na uslužnom području Koprivničkih voda od strane saborskog zastupnika g. Branka Hrga, investicija se sufinancira s 80% sredstava od strane Hrvatskih voda i 20% od strane Općine Rasinja.

Radovi se odvijaju planiranim intenzitetom i do  kraja  godine  planiraju se izvesti svi radovi na ugradnji svih projektiranih trasa cjevovoda, opremljenih s hidrantima i  ostalom  projektiranom  opremom, te sanacija odvodnih jaraka u trasi ugrađenih cjevovoda. Početkom iduće godine ovisno o vremenskim prilikama, planirani su radovi na izgradnji i opremanju crpne stanice Lukovec kapaciteta 30 m3/h koja je  neophodna da se osigura dovoljni tlak za funkcioniranje protupožarne hidrantske mreže .

Radove izvodi Koming d.o.o. iz Koprivnice, a poslove stručnog nadzora obavlja Energetika d.o.o. iz Koprivnice.

Završetak radova i stavljanje novog vodoopskrbnog cjevovoda i crpne stanice u funkciju planirano je za proljeće 2020. godine.