Započela izgradnja nove vodoopskrbne mreže i sustava javne odvodnje u Ulici dr. Alberta Heinricha u Koprivnici

Dana 25.11.2019. godine započeti su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže i sustava javne odvodnje zajedno s izvodima priključaka u planiranom novom jugozapadnom dijelu stambene zone Pri Sv. Magdaleni u Ulici dr. Alberta Heinricha u Koprivnici.

Glavnim projektom obuhvaćene su sukladno detaljnom planu uređenja Stambene zone Pri Sv. Magdaleni trase vodovodne mreže profila 110 mm, duljine 226 metara i trase mješovitog sustava javne odvodnje profila 300 i 400 mm, duljine 204 metra.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode, a nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost ugovorenih građevinskih radova je 582.208,60 kn bez PDV-a.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova obavlja GKP Komunalac d.o.o..

Očekivani rok završetka svih radova je kraj veljače 2020. godine.