Koprivničke vode s Gradom Koprivnicom i šest općina potpisale Sporazum o sufinanciranju lokalne komponente financiranja projekta Aglomeracije Koprivnica

U Koprivničkim vodama 10.10.2019. godine održan je radni sastanak na temu sufinanciranja lokalne komponente financiranja projekta Aglomeracija Koprivnica, na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić, načelnica općine Hlebine Božica Trnski, načelnik općine Drnje Petar Dombaj, načelnica općine Đelekovec Štefica Sirutka, načelnik općine Koprivnički Bregi Mario Hudić, načelnik općine Peteranec Krešimir Matijašić, načelnik općine Rasinje Danimir Kolman, te predsjednik Uprave i članica Uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras i Sandra Sinjeri.

Vrijednost cjelokupne investicije projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ prema konačnoj studiji izvedivosti je 410 milijuna kuna, od čega na sufinanciranje Europske unije otpada 73,7 % odnosno 302,2 milijuna kuna, na sufinanciranje Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike 79,0 milijuna kuna, a obveza lokalne komponente financiranja projekta od 7,0 % koju trebaju isfinancirati jedinice lokalne samouprave iz obuhvata projekta je 28,76 milijuna kuna.

Predstavnici svih jedinica lokalne samouprave u obuhvatu projekta Aglomeracija Koprivnica potpisivanjem zajedničkog Sporazuma o obvezi sufinanciranja lokalne komponente financiranja projekta Aglomeracija Koprivnica s Koprivničkim vodama kao nositeljem investicije, prihvatili su obvezu sufinanciranja projekta svaki na svojem području obuhvata sukladno procijenjenim vrijednostima iz konačne verzije Studije izvedivosti.

Potpisivanje ovog sporazuma zadnja je obveza Koprivničkih voda i jedinica lokalne samouprave iz obuhvata projekta Aglomeracija Koprivnica, koja prethodi potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Aglomeracija Koprivnica s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama koji bi se trebao potpisati krajem listopada.