Radni sastanak Koprivničkih voda s predstavnicima jedinica lokalne samouprave u obuhvatu Aglomeracije Koprivnica

U Koprivničkim vodama 29.08.2019. godine održan je radni sastanak na temu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica”, sufinanciranje Projekta u programskom razdoblju 2014.-2020. godine EU sredstvima. Sastanku s predstavnicima Koprivničkih voda prisustvovali su predstavnik Grada Koprivnice i predstavnici općina u obuhvatu Aglomeracije Koprivnica.

 

Predsjednik uprave Koprivničkih voda Zdravko Petras održao je kratku prezentaciju gdje je informirao prisutne o smanjenju obuhvata aglomeracije Koprivnica zbog ispadanja općine Legrad i Sokolovac sukladno traženju Jaspersa. Iznio je da je procijenjena vrijednost cijelog projekta sada 410,9 milijuna kuna, te je upoznao predstavnike jedinica lokalne samouprave s financijskim obvezama u vezi sufinanciranja nacionalne i lokalne komponente Projekta aglomeracija Koprivnica. Na Studiju izvedivosti Koprivničke vode dobile su pozitivno mišljenje Jaspersa, Ministarstva i Hrvatskih voda u lipnju ove godine.

Prisutni predstavnici Grada i Općina usuglasili su se o imenovanju predstavnika JLS kao članova Povjerenstva za pregled i ocjenu ponuda u postupcima javne nabave na projektu „Poboljšanje vodonokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“.

Potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava Koprivničkih voda s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama predviđeno je za mjesec listopad.