Obavijest dobavljačima vezana uz Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Obavještavamo Vas, da su KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. temeljem članka 6. stavka 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18; dalje u tekstu: Zakon) obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, dok ste Vi, kao naš dobavljač i izdavatelj računa, temeljem članka 7. Zakona obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi počevši od 1. srpnja 2019. godine.

Stoga Vas ovim putem obavještavamo o Vašoj obvezi da račune za isporučenu robu odnosno pružene usluge izdane od 1.7.2019. godine nadalje KOPRIVNIČKIM VODAMA d.o.o. dostavljate u obliku kako je to propisano Zakonom, odnosno u obliku eRačuna.

U tu svrhu je potrebno da odaberete informacijskog posrednika za dostavljanje eRačuna kao što je Financijska agencija ili drugi informacijski posrednik koji je povezan/integriran sukladno EU normi za eRačune.

Napominjemo da je KOPRIVNIČKIM VODAMA d.o.o. kao naručitelju člankom 14. stavak 1. točka 3. zapriječena prekršajna kazna u slučaju da u izvršenju ugovora o javnoj nabavi izvršimo plaćanje elektroničkog računa koji nije sukladan odredbama Zakona. Ista prekršajna kazna je zapriječena izdavatelju eRačuna koji ne izdaje elektroničke račune (člankom 14. stavak 1. točka 4.).

Stoga Vas molimo da račune naručitelja KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15a, 48000 Koprivnica, od 1. srpnja 2019. godine isključivo dostavljate kao eRačun, jer u slučaju da nam bude dostavljen račun u drugom obliku isti nećemo moći zaprimati, obrađivati, knjigovodstveno evidentirati kao ni izvršiti plaćanje po njima. Vaše eRačune šaljite na eracuni@kcvode.hr.