Završena izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gola

Krajem svibnja završili su radovi na izgradnji II. Faze izgradnje fekalne kanalizacijske mreže u naselju Gola u sklopu aglomeracije Gola, a 10. lipnja obavljen je i tehnički pregled na novoizgrađenoj kanalizacijskoj mreži. Radovi su se izvodili od 24. srpnja 2018. godine i izgrađeno je ukupno 2.840 m kanalizacijskih cjevovoda u Dravskoj ulici i Ul. Petra Preradovića u Goli i izgrađena je jedna prepumpna stanica. Vrijednost izvedenih radova II. Faze izgradnje kanalizacijske mreže je oko 3,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a investicija je financirana sredstvima Hrvatskih voda 80% iz programa EIB/CEIB, a preostali iznos od 20% financiran je sredstvima Općine Gola.

Izgradnjom II. Faze izgradnje fekalne kanalizacije naselja Gola završena je izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Gola u koju je ukupno uloženo oko 17,7 milijuna kuna (bez PDV-a), a izgrađeno je ukupno 5,0 km kanalizacijskih cjevovoda, 3 prepumpne stanice i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za područje aglomeracije Gola izgrađen je u 2017. godini, a stavljen u funkciju s početkom 2018. godine po dobivenoj uporabnoj i vodopravnoj dozvoli, i čini zasebni funkcionalni sustav odvodnje otpadnih voda (aglomeraciju) u nadležnosti Koprivničkih voda. Lokacija UPOV-a Gola je uz sam granični prijelaz s Republikom Mađarskom, uz potok Ždalicu koji služi za prihvat pročišćenih otpadnih voda s uređaja.

U sklopu izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Gola izgrađeni su i kanalizacijski priključci u građevinske parcele što će pojednostaviti postupak priključenja i olakšati mještanima naselja Gola financijski trošak priključenja na sustav javne odvodnje na koji su se obvezni priključiti u narednih 12 mjeseci sukladno obvezama iz Zakona o vodama.