Poziv na dostavu ponude – Usluga ispitivanja hidranata sukladno Zakonu o zaštiti od požara

Poziv na dostavu ponude