Obavijest o sanaciji puknuća cijevi u ulici Frana Galovića

U ponedjeljak 06.05.2019. godine u 05 51 sati, došlo je do puknuća glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 250 mm u ulici Frana Galovića ispred kućnog broja 25 u Koprivnici. Kvar na vodoopskrbnoj mreži detektiran je u nadzorno upravljačkom sustavu vodoopskrbne mreže kao nagli pad tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Dežurne ekipe Koprivničkih voda odmah su izašle na teren i započele sa zatvaranjem istjecanja glavnog opskrbnog cjevovoda, a nakon prekida istjecanja vode i zatvaranja vodovoda te stavljanjem u pogon alternativnih dobavnih pravaca pitke vode, u 630  sati  uspostavljena je normalizacija vodoopskrbe i tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Zbog intenziteta kvara u vodoopskrbnom sustavu došlo je do pada tlaka, što su osjetili korisnici vodnih usluga na dijelu uslužnog područja Koprivničkih voda osobito u sjevernom i istočnom dijelu grada Koprivnice. Sanacija kvara započeta je odmah, te će se nastaviti tijekom današnjeg dana. Predviđeni završetak sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži je danas oko 17 sati, a za vrijeme trajanja sanacije kvara planiramo da neće biti poremećaja u vodoopskrbi, te će svi korisnici na uslužnom području imati standardnu isporuku vodne usluge osim dijela korisnika u ulici Frana Galovića u Koprivnici, kojima će opskrba vodom biti osigurana cisternom koja će biti pozicionirana ispred kućnog broja 24 kod trgovine Frigo.

Zbog intenziteta kvara i građevinskih radova na sanaciji za promet će danas biti zatvorena dionica ulice Frana Galovića od raskrižja Frana Galovića s Pavelinskom i raskrižja Frana Galovića s Dravskom ulicom.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 250 mm u ulici Frana Galovića stari je 40-ak godina. Za njegovu rekonstrukciju imamo izrađenu projektnu dokumentaciju, ishođenu građevinsku dozvolu i rekonstrukcija je predviđena da se sprovede s projektom Aglomeracija Koprivnica.

 Cijenjenim korisnicima ispričavamo se zbog prekida i poremećaja u vodoopskrbi i molimo ih za razumijevanje.