Izgradnja i rekonstrukcija dijela vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Čarda u Koprivnici

Dana 04.02.2019. godine nastavljeni su radovi na izgradnji i rekonstrukciji dijela vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Čarda u Koprivnici.

Predviđena rekonstrukcija se odnosi na dvije dionice, prva za koju su radovi u tijeku, dužine 300 metara i druga koja je u produžetku ulice prema Đelekovečkoj cesti, dužine 205 metara.

 

Cilj realizacije projekta je zamijeniti dotrajalu vodoopskrbnu mrežu s novim opskrbnim cjevovodom te ujedno izvesti nove priključke s vodomjernim oknima. Investicija je nastavak rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u predmetnoj ulici, koja je započela 2017. godine zajedno s obnovom asfaltnog zastora ceste.

Nositelj investicije izgradnje su Koprivničke vode koje ujedno i financiraju rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u Ulici Čarda.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je Koming d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj. Vrijednost  ugovornih  građevinskih radova je 269.090,80 kuna bez PDV-a, dok uslugu stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova  obavlja  TH projekt d.o.o.

Očekivani rok završetka radova je 40 kalendarskih dana odnosno sredina mjeseca ožujka 2019. godine.