Bušenje dva nova zamjenska zdenca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici

U tijeku su radovi na bušenju dva nova zdenaca na vodocrpilištu Ivanščak u Koprivnici, kao prva faza radova na izgradnji i opremanju dvaju novih zdenaca na tom izvorištu pitke vode za javnu vodoopskrbu. U sklopu tih radova uz bušenje obavit će se i radovi probnog crpljenja a na temelju dobivenih  rezultata dobiti će se ulazni hidraulički parametri i parametri kvalitete vode za tehnološko opremanje novih zdenaca za radove druge faze koji su predviđeni tijekom 2019. godine.

Novi zdenci buše se do dubine od 40 m i zamijeniti će dva najstarija zdenca izvorišta Ivanščak, B1 i B2 koji su izgrađeni 1974. godine. U svojem su eksploatacijskom vijeku dali više desetaka milijuna prostornih metara vode koja je po svim mjerenim parametrima kvalitete vode i tijekom cijelog vremena eksploatacije zdenaca zdravstveno ispravna za piće. Korištenje zdenaca s takvim količinama crpljene vode u vremenu od 45 godina ukazuje na jako dobro održavanje zdenaca, te su oni značajno premašili planirani eksploatacijski vijek. Zbog njihovog sadašnjeg stanja izgradnja novih zdenaca je tehničko-ekonomski bolje rješenje od rekonstrukcija postojećih dotrajalih koji će biti u funkciji do potpunog završetka radova druge faze odnosno puštanja u rad novih zdenaca.

Opremanjem novih zdenaca i njihovim uključivanjem u proizvodnju značajno će se povećati sigurnost vodoopskrbe na uslužnom području Koprivničkih voda.

Vrijednost radova iznosi oko 500 tisuća kuna od kojih 80 % sredstava sufinanciraju Hrvatske vode, a 20 % u vrijednosti investicije su sredstva Koprivničkih voda.

Radove prve faze izvodi Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o. koji bi trebali biti gotovi do 20. prosinca ove godine.