Prezentacija konačne verzije Studije izvedivosti aglomeracije Koprivnica za Projekt sufinanciran iz EU fondova

Dana 10.09.2018. godine u prostorijama Koprivničkih voda održana je prezentacija na  temu  „Studija izvedivost aglomeracije Koprivnica za Projekt sufinanciran iz EU fondova“. Prezentaciju konačne verzije Studije izvedivosti za prijavu Projekta sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica sufinanciran iz EU fondova prezentirao je  predstavnik  izrađivača WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb,  g. Josip Jozić.

Prezentaciji su prisustvovali Uprava Koprivničkih voda, gradonačelnik Grada Koprivnice g. Mišel Jakšić, predstavnici projektnog tima – g. Leonard Sekovanić, gđa. Maja Hleb, g. Krešimir Ujlaki, g. Tomislav Golubić, predstavnici pojedinih Općina – g. Petar Dombaj (Drnje), g. Ivan Sabolić (Legrad), g. Krešimir Matijašić (Peteranec), g. Vlado Bakšaj (Sokolovac), g. Jurica Puklavec (Đelekovec), predsjednica Uprave GKP Komunalac d.o.o. gđa. Nataša Tetec i predstavnik Koprivničko-Križevačke županije g. Marijan Štimac.

Prezentacijom su nazočni informirani o konačnom obuhvatu Aglomeracije Koprivnica, ukupnoj vrijednosti Projekta koja po  procjeni  u  studiji  iznosi 441,9 milijuna kuna te o financijskim obvezama jedinica lokalne samouprave u vezi sufinanciranja nacionalne komponente Projekta prema obuhvatu koji je definiran konačnom verzijom Studije izvedivosti.

   

Na sastanku se prihvatila konačna verzija Studije izvedivosti, predstavnici  jedinica lokalne samouprave očitovali  su  se  da su suglasne sa sufinanciranjem Projekta sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbnog sustava aglomeracije Koprivnica prema predvidivim iznosima udjela sufinanciranja Grada i pojedinih Općina kako je to definirano Studijom izvedivosti. Također se jedinice lokalne samouprave kao partneri Koprivničkih voda obvezuju u  narednom  razdoblju  potpisati Ugovor o partnerstvu  kojim  će  se  definirati  međusobni  odnosi  i  obveze  u  provedbi  Projekta. Zaključke s prezentacije naknadno su potpisom dopune zapisnika prihvatili i predstavnici Općine Hlebine, Rasinja i Koprivnički Bregi.

Prezentacija  se  održala  zbog  informiranja  predstavnika  Općina  i  gradonačelnika  Grada  Koprivnice  o  daljnjim  koracima  koji  slijede  do  prijave  Projekta  za  financiranjem  iz  EU  fondova.