Kratak prekid opskrbe vodom u naselju Herešin

Obavještavamo korisnike vodnih usluga, da će zbog radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži dana 11.09.2018. godine (utorak) u trajanju od 800  do 1100  sati biti prekinuta opskrba vodom u Ulici Darka Ozmeca od kućnog broja 1 do 15 u naselju Herešin.

Za vrijeme radova na javnoj vodoopskrbnoj mreži privremena opskrba pitkom vodom bit će osigurana cisternom koja će biti smještena u Ulici Darka Ozmeca nasuprot kućnog broja 5.

Zahvaljujemo na razumijevanju.