Izgradnja vodoopskrbne mreže i crpne stanice u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec

Nositelj  realizacije  investicije izgradnje vodoopskrbne mreže i crpne stanice u Ulici Mirni dol u naselju Draganovec su  Koprivničke  vode d.o.o.

Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođača radova ugovoren je najpovoljniji ponuditelj Koming d.o.o. Vrijednost  ugovornih  građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova je 770.489,62 kuna bez PDV-a. Poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova  obavljat  će  GKP Komunalac d.o.o. Početak radova je 27.8.2018. godine, a ugovorni rok  završetka  radova  je  80 kalendarskih dana, odnosno do 14.11.2018. godine. Izgradnja predmetne građevine financira se sredstvima Koprivničkih voda d.o.o.

Cilj realizacije projekta je proširiti vodoopskrbnu mrežu na područje prigradskog naselja Draganovec u ulici Mirni dol. Projektom će se omogućiti dostupnost javne vodoopskrbne mreže stanovništvu naselja Draganovec unutar građevinske zone.

Predviđeno produženje vodoopskrbne mreže je kroz dvije projektirane trase ukupne dužine 1.276 metara. S obzirom na visinske razlike početne i krajnje točke zahvata, bilo je potrebno projektirati tlačnu stanicu koja će osiguravati dovoljni tlak u vodoopskrbnoj mreži. Zbog izuzetno uskog koridora cestovnog zemljišta sa strmim nagibom pokosa okolnog terena, planirani radovi će biti dosta složeni, odnosno bit će potrebno povremeno potpuno zatvaranje prometa predmetnom ulicom.

Molimo stanovnike koji prometuju ulicom Mirni dol za razumijevanje i strpljenje tijekom odvijanja radova.