Interventna zamjena dijela glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbe u dijelu ulice M.P. Miškine te na Trgu bana J. Jelačića

Obavještavamo cijenjene korisnike vodnih usluga da su Koprivničke vode nakon pribavljanja svih potrebnih suglasnosti dana 26.07.2018. godine započeli s radovima na interventnoj zamjeni dijela glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 300 mm u dijelu ulice M. P. Miškine te na Trgu bana J. Jelačića.

Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 300 u ulici M. P. Miškine i Trgu bana J. Jelačića u Koprivnici, izgrađen je 1981. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova od kojih su veći kvarovi bili 13.05.2018. i 18.06.2018. godine, u plan hitne interventne zamjene u sklopu operativnog održavanja uvrštena je dionica duljine 212 metara.

                                   

Građevinske radove na interventnoj sanaciji izvodi Koming d.o.o., dok monterske radove izvode radnici Koprivničkih voda. Radi zahtjevnosti radova, predviđeni rok za izvođenje radova je 22. kolovoz 2018. godine, a vrijednost investicije procjenjuje se na oko 220.000,00 kuna, čiji trošak će snositi Koprivničke vode.

Za vrijeme izvođenja radova mogući su prekidi i poremećaji u vodoopskrbi, a za vrijeme trajanja radova na snazi će biti posebna regulacija prometa. O svim predvidivim poremećajima u vodoopskrbi i odvijanju prometa, javnost će putem medija biti pravodobno obaviještena.