Izgradnja II. faze kanalizacije naselja Gola

Dana 24.07.2018.g. započelo se s radovima na izgradnji 2. faze kanalizacije naselja Gola u sklopu Aglomeracije Gola.

Tijekom 2016. i 2017.g. izgrađeno je 5 km kanalizacijske mreže s 3 prepumpne stanice i UPOV-om Gola kapaciteta 1.200 ES, a u 2. fazi predviđena je izgradnja novih 2,83 km kanalizacijske mreže vrijednosti investicije 3.921.014,00 kuna bez PDV-a, u  ulicama Dravska  i  Petra  Preradovića čime će se u potpunosti završiti izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Gola.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

U financiranju izgradnje predmetne kanalizacijske mreže financijska  sredstava osiguravaju   u  visini  80%  Hrvatske vode, a  preostali  iznos  će  osigurati  Općina  Gola.

Ovo je jako bitna investicija za KC Vode jer izgrađeni UPOV Gola koji je pušten u rad početkom 2018.g. trenutno dnevno zaprima dotok otpadne vode od 50 m3/dan a optimalno bi bilo da zaprima 200 m3/dan, tako da se investicijom planira omogućiti priključenost za novih 120 korisnika sustava javne odvodnje u naselju Gola i time poboljšati optimalno funkcioniranje UPOV-a Gola.

Nakon provedenog postupka javne nabave za  izvođača radova odabrano  je  poduzeće Koming d.o.o.  Koprivnica, a poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova  obavljat će Prostor  d.o.o., Bjelovar.

Rok za završetak svih ugovorenih radova je kraj lipnja 2019.g.