Predstavljen projekt „Aglomeracija Koprivnica“

Projekt „Aglomeracija Koprivnica“ sukladno završnoj radnoj verziji Studije izvedivosti procijenjen je na iznos cjelokupne investicije od oko 401.7 milijuna kuna od čega je 69% sufinancirano od strane EU i 31% od nacionalne komponente.

Projekt je predstavljen 30. svibnja 2018. godine u Koprivničkim vodama na konferenciji za medije. Detalje je predstavio Zdravko Petras, predsjednik Uprave Koprivničkih voda, dok je značaj istog posebno istaknuo gradonačelnik Mišel Jakšić.

Aglomeracija Koprivnica je trenutno najveći infrastrukturni projekt koji je u pripremi i pred provedbom u Koprivničko-križevačkoj županiji. Važno je za istaknuti kako to nije samo projekt Grada Koprivnice i Koprivničkih voda, već grada i okolnih općina, te je izuzetno važan za cijeli naš kraj. Uvođenjem vode i odvodnje u ostale općine stvaramo uvjete kako bi mladi ostajali u njima živjeti i stvarati domove. Nema snažne i razvijene Koprivnice bez snažnih i razvijenih općina oko nje – kazao je gradonačelnik Mišel Jakšić

Na konferenciji je posebno istaknuto kako je riječ o važnom projektu i to ne samo zato što se građanima daje viši standard kvalitete života, već se i diže standard očuvanje okoliša.

U obuhvatu proširenja kanalizacijske mreže planiramo da postojeća aktivna domaćinstva dobiju besplatne priključke. Procjenjujemo da ih je oko 4000 za koje građani neće morati ništa platiti – ni naknade, ni radove tvrtkama koje izvode radove. Tako ćemo pomoći da se standard u selima općina partnera izjednači sa standardom građana Koprivnice – posebno je napomenuo Zdravko Petras, predsjednik Uprave Koprivničkih voda.

Projektom je planirano proširenje postojećeg sustava odvodnje na nova naselja i dogradnja u naseljima gdje je već izgrađen sustav odvodnje u aglomeraciji Koprivnica u koju spadaju grad Koprivnica i devet okolnih općina iz uslužnog područja Koprivničkih voda (Peteranec, Hlebine, Drnje, Đelekovec, Legrad, Rasinja, Sokolovac, Koprivnički Bregi i Koprivnički Ivanec). Planirana je i rekonstrukcija dotrajalog mješovitog sustava odvodnje na području grada Koprivnice, dogradnja postojećeg sustava vodoopskrbe, rekonstrukcija dotrajalog vodoopskrbnog sustava na području Grada Koprivnice. Također, izgradnja i opremanje objekata za optimalizaciju sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS-a), preseljenje laboratorija za ispitivanje kvalitete vode na lokaciju UPOV-a u Herešinu i zamjena dotrajale opreme UPOV-a Herešin te opremanje strojevima, cisternama i drugom opremom za održavanje sustava javne odvodnje i vodoopskrbnog sustava.

Projektna dokumentacija je u visokom stupnju gotovosti. Planirano je da do kraja rujna ove godine budu riješeni svi imovinskopravni odnosi te ishođene građevinske dozvole. Također, krajem godine na temelju odobrenja i suglasnosti od nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, planirano je ugovaranje partnerskih ugovora te potom raspisivanje javnog natječaja za izgradnju predmetne investicije – napomenuo je Zdravko Petras.

Predviđeno trajanje provedbe projekta Aglomeracija Koprivnica, nakon provedenog postupka javne nabave i odabira izvođača radova, je četiri godine. Predviđeni završetak projekta je 2023. godine.

Na konferenciji su također prisutne bile Nataša Tetec, predsjednica Uprave Komunalca i Sandra Sinjeri, članica Uprave Koprivničkih voda.