Obavijest korisnicima o stupanjem na snagu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Dana 25. 05. 2018. godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Opća uredba o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) koja predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka.

Sukladno Uredbi, donijeli smo Politiku zaštite osobnih podataka u Koprivničkim vodama  d.o.o. i imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka, koji između ostalog vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka. Politika zaštite osobnih podataka dostupna je na internetskoj stranici društva: www.kcvode.hr  i u poslovnim prostorijama društva s ciljem da se dodatno informirate o svojim pravima, kao i novim standardima zaštite privatnosti koje  Koprivničke vode uvodi u poslovanje.

Kao što Vam je poznato Koprivničke vode prikupljaju osobne podatke prvenstveno radi ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnog odnosa, ispunjenja ugovornih obveza, unaprjeđenja poslovnih procesa te izvršavanja zadaća od javnog interesa.

Količina podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti usluge koju pružamo. Uz podatke koji su nam potrebni za te svrhe postoji mogućnost prikupljanja i dodatnih podataka  koji su nam potrebni kako bismo ispunili svoje zakonske obveze.

Zahtjeve u pogledu zaštite Vaših podataka koji su propisani Uredbom obradit ćemo u skladu sa svim odredbama Uredbe i ostalih propisa Republike Hrvatske te ove postupke shvaćamo kao priliku da postojeće povjerenje dodatno učvrstimo i unaprijedimo.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti putem kontakt telefona 048/251-811 ili upitom na elektroničku poštu zastita-osobnih-podataka@kcvode.hr, kao i osobno na adresi Mosna ulica 15, Koprivnica.