Obavijest korisnicima o puknuću vodovodne cijevi na Trgu bana J. Jelačića

U nedjelju 13.05.2018.  g. u 1142 sati, došlo je do puknuća glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 300 u Koprivnici na Trgu bana J. Jelačića ispred kućnog broja 7A.  Zbog intenziteta predmetnog kvara došlo je do kratkotrajnog pada tlaka i poremećaja u vodoopskrbnom sustavu na području dijela grada Koprivnice.

S obzirom na to da su dežurne ekipe Koprivničkih voda već bile na lokaciji kvara i sanaciji propuštanja na navedenom cjevovodu, odmah nakon puknuća cijevi započelo se sa zatvaranjem glavnog opskrbnog cjevovoda i prekidanja istjecanja vode iz njega, te se nakon toga pristupilo stavljanju u pogon alternativnih dobavnih pravaca pitke vode. U 1210 uspostavljena je normalizacija vodoopskrbe i tlaka u cjelokupnom vodoopskrbnom sustavu.

Uslijed kvara došlo je do poplavljivanja prometnice i podrumskih prostorija stambeno poslovne zgrade na Trgu bana J. Jelačića broj 7A u Koprivnici. Nastala materijalna šteta će se naknadno procijeniti te će stanarima i poslovnim korisnicima koji imaju materijalnu štetu, ista biti podmirena preko police osiguranja od odgovornosti Koprivničkih voda, obzirom da je javna vodoopskrbna mreža osigurana.

O predmetnoj havariji su obaviještene sve nadležne institucije a sa sanacijom se krenulo odmah.  Završetak sanacije predmetnog kvara na vodoopskrbnoj mreži i normalizacija tlakova u vodoopskrbnoj mreži na području grada Koprivnice bila je jutros oko 0400 sati.

Za vrijeme trajanja sanacije kvara nije bilo pitke vode u dijelu ulica Mihovila Pavleka Miškine, Frana Galovića, Marovskoj, Pavla Vuka Pavlovića i  na dijelu Trga bana J. Jelačića u Koprivnici.

Predmetni glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 300 na Trgu bana J. Jelačića u Koprivnici, izgrađen je 1981. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova, Koprivničke vode su u postupku pripreme projektne dokumentacije, a u skorije vrijeme projektom „Aglomeracija Koprivnica“ predviđena je njegova rekonstrukcija, s čime bi se postigla još veća sigurnost pogona i opskrbe pitkom vodom korisnika vodnih usluga na uslužnom području Koprivničkih voda, odnosno smanjila bi se mogućnost nastanka ovakvih havarija.

Cijenjenim korisnicima koji su jučer tijekom poslijepodnevnih i večernjih sati bili bez pitke vode ispričavamo se zbog toga.