Mališani posjetili pročistač otpadnih voda u Herešinu

U ponedjeljak 07. svibnja, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu posjetili su naši najmlađi sugrađani, djeca iz Dječjeg Vrtića Tratinčica.
Djelatnica Koprivničkih voda Nikolina Vargović tom je prilikom upoznala djecu sa samim procesom pročišćavanja otpadnih voda.

Odvodnja pretežitog dijela grada Koprivnice riješena je mješovitim sustavom. Zajedničkim kanalskim sustavom odvode se otpadne vode iz kućanstva i industrije, kao i oborinske vode.
Dovođenje mješovitih otpadnih voda do lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda vrši se glavnim odvodnim kolektorom Koprivnica – Herešin.
Biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda pročišćava otpadne vode do trećeg stupnja pročišćavanja, odnosno provodi uklanjanje ukupnog dušika i ukupnog fosfora i obrađuje i stabilizira suvišni mulj. Na uređaju se vrši prethodna obrada otpadne vode, primarna obrada, biološka obrada i obrada mulja te daljnja obrada mulja na MID-MIX postrojenju.

Posjetitelji su se upoznali sa samim principom biološke obrade otpadne vode uz pomoć mikroorganizama, te su imali priliku vidjeti izlaznu vodu nakon obrade. Sva pročišćena voda ispušta se u Moždanski jarak, koji odvodi vodu u potok Bistru, zatim završava u rijeci Dravi.
Naučili su da je upravljanje vodama jedan je od temelja kvalitetnog suživota čovjeka i okoliša koji ga okružuje, dok je pročišćavanje otpadnih voda osnova održivog razvoja i zaštite okoliša.