Tijekom ožujka 2018. godine po završetku zimskog razdoblja nastavljeni su radovi započeti još u proljeće 2017. godine na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Radeljevo Selo – Ribnjak – Mala Rijeka s crpnom stanicom Radeljevo selo i vodospremom Duga Rijeka.

Ukupna vrijednost  ugovornih  radova je 4.573.500,54 kuna bez PDV-a, a investicija se financira u udjelu od 80% ugovorenog iznosa sredstvima Hrvatskih voda, dok preostalih 20% financira Općina Rasinja. Realizacija  završno  s 2017. godinom bila je u obimu od 65% ugovorene vrijednosti radova. Radove izvodi zajednica ponuditelja koju čine Koming d.o.o. Koprivnica i Komfort d.o.o. Zagreb, a poslove stručnog nadzora obavlja TH Projekt d.o.o. Novigrad Podravski. Konačni  ugovoreni rok potpunog  završetka radova je 30.05.2018. godine.

 

Novi magistralni cjevovod profila 150 mm  gradi se u duljini od 6,1 km, a spaja se na postojeću vodovodnu mrežu u naselju Radeljevo Selo. Crpna stanica kapaciteta pumpi 7 l/s je izvedena kao samostojeća građevina u funkciji tlačenja pitke vode do nove vodospreme Duga Rijeka, kapaciteta pumpi 7 l/s.  Vodosprema Duga Rijeka  gradi se na  najvišoj  točki vodoopskrbnog sustava Koprivničkih voda na nadmorskoj visini od 297 m i moći će zaprimiti 200 m3 pitke vode. Funkcija će joj biti pokrivanje dnevne oscilacije potrošnje vode, osiguravanje tlaka u mreži i protupožarne količine vode. Vodosprema i crpna stanica povezat će se dispečerskim centrom Koprivničkih voda i nadzor i upravljanje vodit će se daljinski iz dispečerskog centra.

Realizacijom izgradnje ovog cjevovoda i građevina formirat će se visoka zona Rasinja kao preduvjet za širenje sekundarne vodoopskrbne mreže čime se omogućuje daljnja realizacija izgradnje sekundarne mreže ostalog područja Općine Rasinja za koji Koprivničke vode već imaju pripremljenu projektnu dokumentaciju.