Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni DPU Lenišće B-5

Koprivničke vode kao javni isporučitelj vodnih usluga bitan su čimbenik u razvitku lokalne zajednice djelujući u okviru svoje domene u  kreiranju kvalitetnih životnih uvjeta građana Koprivnice.

Jedan od projekata kojim su stvoreni preduvjeti za buduću gradnju novih stambenih objekata na području Lenišća realiziran je tijekom 2017. godine, čime je otvorena mogućnost širenja stambene zone na nova područja.

Riječ je o izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže u zoni DPU „LENIŠĆE B-5“, koja zapravo predstavlja nastavak realizacije spomenutog projekta. U prethodnoj fazi komunalnom infrastrukturom zahvaćeni su ulični koridori STU 3, STU 4 i STU 5, te dio uličnog koridora SU 2, dok je zahvatom u 2017.godini zahvaćen koridor STU 9, SU 2 i dio ispod novoizgrađene pješačke staze koja povezuje Trg Eugena Kumičića i Trg Zlate Bartl.

Novim zahvatom postavljeno je 205 m novih vodovodnih PEHD cijevi promjera 160 mm, te kanalizacijska mreža u duljini 250 m cijevi promjera DN 400 mm i 80 m cijevi promjera DN 300 mm.

Ukupna vrijednost investicije, koja se realizirala kroz dva projekta iznosi 552.000,00 kuna.