Koprivničke vode u suradnji s Hrvatskim vodama grade tri nova kontrolna piezometra oko izvorišta Ivanščak

U suradnji s Hrvatskim vodama Koprivničke vode provode radove na bušenju 3 nova kontrolna piezometra oko izvorišta Ivanščak. Piezometri su duboki 50 m tako da zacjevljuju cijeli profil vodonosnika iz kojeg se crpi voda za javnu vodoopskrbu područja koprivničke Podravine. Takva dubina i profil od preko 100 mm omogućuju reprezentativno uzorkovanje i kontrolu priljevne vode koja podzemno teče prema zdencima izvorišta Ivanščak.

Ovisno o udaljenosti od neposredne točke vodozahvata i smjerovima strujnica podzemne vode, kontrolom vode na piezometrima provodi se preventivna kontrola vode koja će se zahvatiti u zdencima i distribuirati u sustav za nekoliko mjeseci ili godina. Piezometri su prostorno pozicionirani prema smjeru dotoka podzemne vode iz urbanog i industrijskog područja, iz pravca poljoprivrednog područja i iz pravca odlagališta otpada Piškornica, odnosno iz pravaca potencijalne prijetnje antropogenog onečišćenje podzemne vode.

Izgrađeni objekti će znatno povećati gustoću kontrolne mreže, omogućiti otkrivanje potencijalnih prijetnji prirodnom sastavu vode prije ulaza u zonu neposrednog vodozahvata i povećati saznanja o svojstvima podzemne vode na širem području izvorišta Ivanščak. Vrijednost ukupne investicije iznosi 232.750,00 kn.