Koprivničke vode kao primjer dobrog upravljanja sustavom vodoopskrbe i odvodnje

17. siječnja 2018. godine Koprivničke vode ugostile su predstavnike Hrvatskih voda i polaznike programa za osposobljavanje osoblja zaduženog za rad i održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u organizaciji TCC Danubiusa.

Upravljanje vodama jedan je od temelja kvalitetnog suživota čovjeka i okoliša koji ga okružuje, dok je pročišćavanje otpadnih voda osnova održivog razvoja i zaštite okoliša.

Osposobljavanje osoba zaduženih za rad i održavanje preduvjet je za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske Unije za poboljšanje standarda zaštite okoliša sektora voda u Podunavskom slivu.

Kroz nekoliko ciklusa izobrazbe TCC Danubius aktivno provodi osposobljavanje sukladno njemačkoj DWA metodologiji na području RH i okviru edukacije osposobljeno je već više od stotinjak radnika iz vodnog sektora.

U okviru edukacije značajan je praktični dio izobrazbe koji se provodi na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, a Koprivničke vode su značajne po tome što su već prije desetak godina izgradile prvi Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupanja pročišćavanja u Hrvatskoj.

Isto tako jedino Koprivničke vode u Hrvatskoj imaju riješen problem zbrinjavanja mulja s UPOV-a Mid MIX tehnologijom, a Koprivničke vode poznate su na razini Hrvatske kao vodovod s najmanjim gubicima u vodovodnoj mreži (ispod 12%, a prosjek RH je 49%), te s jednom od najnižih cijena vodnih usluga za kućanstva.

Na početku posjeta uvodnu pozdravnu riječ s kratkom poslovnom prezentacijom održao je Predsjednik Uprave Koprivničkih voda, g. Zdravko Petras koji je tom prilikom predstavio novu organizacijsku strukturu Koprivničkih voda, istaknuo kako Koprivnica ima najnižu cijenu vode, odvodnje i pročišćavanja u odnosu na druge gradove iz sjeverne regije, ukratko objasnio sprovedene radnje na pripremi dokumentacije za Projekt Aglomeracija Koprivnica (projekt sufinanciran od EU) te iznio problematiku dosta slabog postotka priključenosti korisnika javne vodoopskrbne i javne odvodnje u odnosu na mogućnosti priključenja na izgrađenim dijelovima uslužnog područja Koprivničkih voda.

Sanja Horvat,  voditeljica radne jedinice odvodnja i pročišćavanje i odgovorna osoba UPOV-a, polaznicima je predstavila Uređaj za pročiščavanje otpadnih voda (UPOV) Koprivnica, te je zajedno s predstavnicima Hrvatskih voda i polaznicima programa osposobljavanja iz gradova diljem Hrvatske obišla UPOV-e u Herešinu i Goli.

Polaznici su imali priliku upoznati se s cijelim postrojenjem, načinom funkcioniranja te izmijeniti međusobna iskustva, znanja i inovativne ideje.