Zaključna obavijest o kvaru vodovodne mreže u Cvijetnoj ulici

Zbog intenziteta kvara došlo je do naglog pada tlaka na uslužnom području, koji su najviše osjetili korisnici u ulicama u višim dijelovima grada Koprivnice te korisnici vodnih usluga u višestambenim zgradama osobito na višim katovima zgrada. Zbog nagle promjene režima vodoopskrbe došlo je do turbulentnog strujanja radi čega je došlo do pojave kratkotrajne povećane mutnoće vode kod pojedinih korisnika, kojoj nije bio uzrok vanjski čimbenika nego turbulentno strujanje i posljedično skidanje naslaga sa stijenki kućnih instalacija i uređaja.

Radnici Koprivničkih voda obavili su preventivno ispiranje javne vodoopskrbne mreže u svim ulicama iz kojih su zaprimljeni pozivi korisnika te je nakon toga obavljena kontrola mutnoće u javnoj vodoopskrbnoj mreži te kod samih korisnika.

Napominjemo da je pojava povećane mutnoće kod pojedinih korisnika bila kratkotrajna te je normalizacijom opskrbnog režima svedena u standardne okvire. Nakon ispiranja cjevovoda na širem području, uzet je uzorak vode koji je pokazao da su parametri zdravstvene ispravnosti vode za piće u skladu sa zakonskim propisom (PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI, METODAMA ANALIZE, MONITORINGU I PLANOVIMA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU TE NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE NN 125/17).

Analitičko izvješće Cvijetna