Obavijest

U utorak 09.01.2018. godine u 11:57 sati, došlo je do puknuća glavnog opskrbnog cjevovoda javne vodoopskrbne mreže DN 300 u Cvjetnoj ulici ispred broja 30 u Koprivnici. Kvar na vodoopskrbnoj mreži detektiran je u nadzorno upravljačkom sustavu kao nagli pad tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Dežurne ekipe Koprivničkih voda odmah su izašle na teren i započele sa zatvaranjem istjecanja glavnog opskrbnog cjevovoda, a nakon prekida istjecanja vode i zatvaranja vodovoda te stavljanjem u pogon alternativnih dobavnih pravaca pitke vode, u 12:20 uspostavljena je normalizacija vodoopskrbe i tlaka u vodoopskrbnom sustavu. Zbog intenziteta kvara u vodoopskrbnom sustavu došlo je do pada tlaka, što su osjetili korisnici vodnih usluga na većem dijelu uslužnog područja. Zbog naglog pada tlaka u vodoopskrbnom sustavu na području grada Koprivnice, te zbog promjene režima opskrbe alternativnim pravcima u javnoj vodoopskrbnoj mreži kod pojedinih korisnika vodnih usluga može biti zamijećena mutnoća pitke vode koja bi se kroz kratki period trebala stabilizirati. O navedenom su obaviještene sve nadležne institucije, dežurne ekipe će obaviti odzraćivanje i ispiranje kritičnih dijelova javne vodoopskrbne mreže a voda iz javne vodoopskrbne mreže će se sustavno analizirati i kontrolirati. Za sada možemo potvrditi da je osim zamijećene mutnoće, voda zdravstveno ispravna. Sanacija kvara započeta je odmah, te će se nastaviti tijekom današnjeg dana. Predviđeni završetak sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži je danas oko 20 sati, a za vrijeme trajanja sanacije kvara nije bilo i neće biti poremećaja u vodoopskrbi, te će svi korisnici na uslužnom području imati standardnu isporuku vodne usluge osim dijela Cvjetne ulice od broja 23 do 46.
Uslijed kvara došlo je do poplavljivanja prometnice te dvorišta i podruma u Cvjetnoj ulici od broja 28A do 30A a materijalna šteta će se naknadno procijeniti i kućanstvima koje imaju materijalnu štetu, iste će biti podmirene prko police osiguranja od odgovornosti, obzirom da je javna vodoopskrbna mreža osigurana. Nakon zatvaranja istjecanja vode na mjestu kvara pristupilo se sanaciji i čišćenju prometnice te je uspostavljena normalizacija prometa koji će se danas zbog sanacije kvara odvijati jednim kolničkim trakom.
Glavni opskrbni cjevovod javne vodoopskrbne mreže DN 300 u Cvjetnoj ulici , izgrađen je 1987. godine, a budući da je na navedenom cjevovodu zbog dotrajalosti već bilo kvarova, Koprivničke vode su obavile pripremne radove, odnosno pripremile projektnu dokumentaciju, pribavile potrebne dozvole, a u skorije vrijeme predviđena je rekonstrukcija i zamjena, sa čime bi se postigla još veća sigurnost pogona i opskrbe pitkom vodom korisnika vodnih usluga.

Cijenjenim korisnicima ispričavamo se zbog poremećaja u vodoopskrbi.