Natječaj za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica

Na temelju Odluke Skupštine trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica, Skupština Koprivničkih voda d.o.o. Koprivnica raspisuje:

 

Natječaj za odabir kandidata za člana Uprave trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica