Potpisan ugovor o financiranju za ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu – spoj naselja Reka i Starigrad

Koprivničke vode i nadalje nastavljaju dobru praksu apliciranja sredstava iz EU fondova, a ovog puta radi se o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj putem kojeg se koriste financijska sredstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Dana  05. rujna 2017. godine, u Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, svečano je potpisan Ugovor o financiranju za ulaganje u građenje javnog sustava vodoopskrbe kojim je  Koprivničkim  vodama bespovratno dodijeljena potpora u iznosu od 800.000 kuna.

Potpora se temelji na prijavi na Natječaj za provedbu Mjere 07, operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, čiji su korisnici javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Stručni tim Koprivničkih  voda  u listopadu 2016. godine  podnio je zahtjev za potporu projekta „Izgradnja vodoopskrbne mreže  spoja naselja Reka i Starigrad i produženje mreže u djelu naselja  Reka“.

Navedeni projekt obuhvaća izgradnju vodoopskrbnog  cjevovoda na području naselja Reka u  djelu  gdje  nije u potpunosti izgrađena vodoopskrbna mreža i spajanje naselja  Reka  na  postojeću  vodoopskrbnu mrežu iz smjera naselja Starigrad, čime se omogućava dostupnost javne vodoopskrbne mreže cjelokupnom  stanovništvu  naselja  Reka  unutar  građevinske zone, te na taj način  postiče 100% pokrivenost vodoopskrbnom  mrežom. Izgradnja  vodoopskrbne  mreže  omogućit  će  uređenje spojne  prometnice  između  naselja  Starigrad  i  Reka  kao  nastavno  planirane  investicije  Grada  Koprivnice.

Agencija je odobrila ukupno 74 projekta na području RH među kojima i projekat Koprivničkih voda, čime su Koprivničke vode jedine na području naše županije ostvarile mogućnost  korištenja potpore.

Ovo nam je dodatni poticaj da nastavimo i nadalje raditi na izgradnji modernog vodoopskrbnog sustava i podizanju dodatne sigurnosti javne vodoopskrbe, a što će se pozitivno reflektirati na kvalitetu života naših korisnika i sugrađana.