Koprivničke vode d.o.o. temeljem odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) objavljuje izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave:

IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA KOPRIVNICE ( SPOJNI CJEVOVOD CRPILIŠTA LIPOVEC SA ZONOM DANICA ).

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU