KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) za predmet nabave: : IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE I CRPNE STANICE U ULICI MIRNI DOL objavljuju

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna 15 a, 48000 Koprivnica je dana 21.06.2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave za predmet nabave: Izgradnja vodovodne mreže i crpne stanice u ulici Mirni dol na svojoj internetskoj stranici objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje u trajanju od pet dana nije bilo nikakvih upita vezanih za objavljenu dokumentaciju.

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za predmet nabave: Izgradnja vodovodne mreže i crpne stanice u ulici Mirni dol objaviti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave pa se stoga obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da nakon objave preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.