Stanovnici naselja Komatnica i Gabajeva Greda krajem lipnja iduće godine bi trebali biti priključeni na novu vodovodnu mrežu, čija je izgradnja počela ovoga tjedna u općini Hlebine. Planirani cjevovod će zadovoljiti potrebe lokalnog stanovništva za pitkom vodom kao i za požarne potrebe hidrantske mreže, a izgradnja će se financirati sredstvima Hrvatskih voda u udjelu od 80 posto, dok će općine Hlebine i Peteranec participirati s preostalih 20 posto.
Ovo je posljednji magistralni vod koji je na našem aglomeracijskom području, a svako domaćinstvo imati minimalna ulaganja priključenja na novu mrežu.
– Korisnici će morati platiti samo cijenu priključenja domaćinstva na mrežu, a cijena vode bit će 8,5 kuna. U odnosu na druge javne isporučitelje vode, ovo je zasigurno jedna od najjeftinijih cijena vode u Hrvatskoj – rekao je Pobi.