Korisnicima vodnih usluga koji osobno plate račun na blagajni u Mosnoj 15 u sklopu aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta EU podijelit će se 200-tinjak signalnih prsluka